Ashtanga Yoga Closing Mantra/ Мантра закрывающая практику аштанга йога

291

Оm Svasthi Praja Bhyaha Pari Pala Yantam Nya Yena Margena Mahim Mahishaha Go Brahmanebhyaha Shubamastu Nityam Lokah Samastah Sukhino …

Категория